Skip to content

Welsh Language Support Group

Mae grŵp cefnogi Cymraeg MDUK ar gyfer unigolion, a’u teuluoedd, sy’n byw gyda chyflyrau sy’n nychu cyhyrau neu sy’n gwanhau ac sy’n siarad Cymraeg. Our Welsh language support group is for individuals, and their families, who are living with muscle wasting or weakening conditions and who speak Welsh.

Register for this event

Mae grŵp cefnogi Cymraeg MDUK ar gyfer unigolion, a’u teuluoedd, sy’n byw gyda chyflyrau sy’n nychu cyhyrau neu sy’n gwanhau ac sy’n siarad Cymraeg.

Our Welsh language support group is for individuals, and their families, who are living with muscle wasting or weakening conditions and who speak Welsh.

Bydd cyfarfod nesaf y grŵp hwn yn cael ei gynnal ar Zoom ddydd Mercher 31 Gorffennaf am 6pm. I fynychu, gallwch gofrestru ar y ddolen neu gysylltu â communitysupport@musculardystrophyuk.org am fwy o wybodaeth.

The next meeting will take place on zoom on Wednesday 31 July at 6pm. To attend, register via the link or contact communitysupport@musculardystrophyuk.org for more information.


Details
Date Wednesday 31 July 2024 Time 6:00 pm Register for this event

Stay connected with our community

Get the latest news, inspiring stories, upcoming events, and valuable support services delivered straight to your inbox.